Tổng hợp mẫu hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị mới nhất

Máy móc, thiết bị sử dụng trong công nghiệp là những loại máy móc có khối lượng lớn, hình dáng cồng kềnh gây ra nhiều khó khăn trong việc vận chuyển, đặc biệt là những dòng máy có công suất lớn. Việc vận chuyển các loại máy móc thiết bị này cũng cần đến những dòng xe có trọng tải lớn, những loại xe đặc thù như xe nâng, xe cần cẩu. Do đó, hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị ra đời là văn bản nhằm thống nhất những thỏa thuận giữa hai bên, tránh vi phạm, ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển. 

Mẫu hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị – 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-oOo————

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

SỐ: 001/HĐVT/PS/KH

Căn cứ Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ luật Thương mại của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ nhu cầu, khả năng và thỏa thuận của hai bên,

Hôm nay, ngày……….tháng……….năm………., chúng tôi gồm:

BÊN A                : …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ                     : …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại               : ……………………………………….. Fax: ………………………………………………….

Mã số thuế              : …………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản (VND) : …………………………………………………………………………………………………..

Đại diện                  :  ………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ                  : ………………………………………………………………………………………………….

Bên B                     : ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ                     : …………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế              : …………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện        : ………………………………. Chức vụ : ………………………………………………….

 

Mẫu hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị sẽ bao gồm những thông tin cơ bản về việc hợp tác giữa bên A và bên B được ký kết thực hiện tuân theo 7 điều khoản sau: 

 • Điều 1 : Đối tượng trong hợp đồng

Bên B có nhu cầu thuê bên A thực hiện dịch vụ vận chuyển máy móc, thiết bị đến các cung đường mà bên B yêu cầu. 

 • Điều 2: Dịch vụ vận chuyển

Hợp đồng hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị soạn thảo các phụ lục đính kèm cho từng đơn hàng bao gồm các thông tin về hàng hóa và địa điểm nhận hàng. 

Mức giá vận chuyển đã thương lượng khi bên A nhận vận chuyển hàng hóa, máy móc cho bên B theo đúng thời gian quy định cho từng đơn hàng. (Lưu ý: Mức giá vận chuyển chưa bao gồm thuế VAT) .

 • Điều 3: Thời gian và phương thức thanh toán

Bên B sẽ tiến hành thanh toán toàn bộ cước phí vận chuyển cho bên A trong vòng 10 ngày kể từ ngày giao nhận hàng về nơi quy định và nhận được các chứng từ thanh toán hợp lệ. Bên B có thể lựa chọn phương thức thanh toán hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị bằng cách chuyển khoản hoặc tiền mặt theo quy định của pháp luật. 

 • Điều 4: Trách nhiệm bên A

Bên A có trách nhiệm bố trí, sắp xếp phương tiện vận chuyển hợp lý, đảm bảo giao hàng đúng thời gian quy định. Nếu phát hiện có sự hư hỏng, mất mát cho đơn hàng hoặc giao hàng chậm phải chịu bồi thường 100% giá trị thiệt hại do bên A gây ra. 

Trường hợp không thể bố trí được các phương tiện thích hợp để vận chuyển phải báo trước cho bên B sau 4 giờ kể từ khi nhận được thông báo để bên B có phương án dự phòng khác. 

Trong các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, tai nạn, hỏa hoạn,.., bên A sẽ được miễn toàn bộ trách nghiệm. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, bên A có nghĩ vị phải thông báo cho bên B bằng văn bản trong vòng 36h. 

Bên A phải tiến hành thông báo cho bên B thời gian trả hành trước 24h bằng fax, điện thoại hoặc email để bên B bố trí kho nhận hàng kịp thời. 

Bên A tập hợp đầy đủ các chứng từ để thanh toán phí dịch vụ sau khi đã bàn giao hàng hóa cho bên B theo hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị. 

 • Điều 5: trách nhiệm bên B

Trong quá trình vận chuyển, bên B cần đảm bảo tính pháp lý hàng hóa cho bên A nắm rõ. 

Bên B cần phải cung cấp các thông tin về hàng hóa cần vận chuyển cho bên A như khối lượng máy móc, thiết bị; Thời gian nhận hàng; Địa chỉ nhận và trả hàng; Yêu cầu trả hàng trước 24h bằng fax, email hoặc điện thoại. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, bên A phải lập thức thông báo kịp thời cho bên B. 

Cử ra người đại diện nhằm phối hợp với bên A để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị. 

Chịu trách nghiệm thanh toán cho bên A đầy đủ và đúng hạn tất cả các chi phí theo điều khoản đã ký kết trong hợp đồng. 

Trường hợp nếu bên A bị xử phạt hoặc thu giữ phương tiện vận chuyển theo yêu cầu của cơ quan nhà nước do những vấn đề liên quan đến hàng hóa của bên B thì bên B phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên A. 

 • Điều 6: Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình hợp tác, nếu xảy ra tranh chấp hai bên phải kịp thời thông báo và cùng nhau bàn bạc để giải quyết trên tinh thần thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Trường hợp đôi bên không thể tự giải quyết được sẽ nhờ sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, chi phí cho mọi hoạt động kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án sẽ do bên có lỗi chi trả hoàn toàn. 

 • Điều 7: Những điều khoản chung

Hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị sẽ được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày ký kết. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có bất kỳ phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị thì mọi điều chỉnh đó đều phải được lập thành văn bản và được ký duyệt trước 2 bên trước khi có hiệu lực. 

Mẫu hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị – 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-oOo————

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

SỐ: 001/HĐVT/PS/KH

Căn cứ:

 • Bộ luật dân sự 2015;
 • Luật thương mại 2005;
 • Các văn bản hướng dẫn khác;
 • Nguyện vọng và ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày……….tháng……….năm………., chúng tôi gồm:

 1. Bên A (Bên cung cấp dịch vụ vận chuyển)

Công ty : ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại : …………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế : ………………………………………………………………………………………………

Người đại diện : …………………………………………  Chức vụ : ……………………………..

 1. Bên B (Bên thuê vận chuyển):

– Tên (tên tổ chức nếu là pháp nhân) : ………………………………………………………….

– Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại : …………………………………………………………………………………………..

– Mã số thuế (đối với pháp nhân) : …………………………………………………………………

– Người đại diện (nếu có) : …………………………………. Chức vụ : …………………………

Hai bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị công nghiệp với các điều khoản sau:

Tương tự như hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị mẫu 1, mẫu hợp đồng này cũng sẽ bao gồm các thông tin cơ bản của cả bên A và bên B căn cứ vào các bộ luật dân sự 2015; Luật thương mại 2005; Các văn bản hướng dẫn khắc và những nguyện vọng của các bên liên quan. Mẫu hợp đồng vận chuyển này sẽ bao gồm 9 điều khoản như sau:

 • Điều 1: Đối tượng vận chuyển 

Bên B cung cấp cho bên A đầy đủ những thông tin về đối tượng vận chuyển bao gồm các thông tin mô tả như: Tên, số hiệu, tình trạng, số lượng, trọng lượng, kích thước,… Và thông tin chi tiết của thiết bị, máy móc. 

 • Điều 2: Thông tin vận chuyển

Phần này bao gồm những thông tin về thời gian vận chuyển, phương tiện vận chuyển, trách nhiệm vận chuyển hàng hóa bao gồm quá trình bốc dỡ và di chuyển, thông tin nơi giao/nhận hàng cụ thể. 

Trong trường hợp bên A giao hàng chậm hơn so với thời gian quy định thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên B do nguyên nhân xuất phát từ việc giao hàng chậm trễ. 

Tương tự, nếu bên B nhận hàng chậm trễ làm gián đoạn công việc của bên A thì bên B cũng phải chịu toàn bộ trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho bên A. 

 • Điều 3: Yêu cầu đảm bảo hàng hóa

Máy móc và thiết bị sau khi được bốc lên xe sẽ được cố định chắc chắn để tránh va đập, xảy ra những sự cố không đáng có. 

Đối với những hàng hóa quá nặng và cồng kềnh, bên A có trách nhiệm chuẩn bị cần cẩu để nâng/hạ hàng hóa và đảm đảm an toàn cho người cũng như hàng hóa cần vận chuyển. 

Những điều kiện về trang thiết bị, phương tiện vận chuyển phải đảm bảo được bao bọc kín, có thùng xe chắc chắn. 

Không được xếp trực tiếp máy móc lên sàn mà phải lót thêm một tấm pallet chịu lực tốt nhằm bảo vệ hàng hóa không bị hư hại, chống trầy xước. 

 • Điều 4: Chi phí vận chuyển và thanh toán

Chi phí dịch vụ được bên A báo giá tùy thuộc vào món hàng dựa vào các yếu tố như kích thước, trọng lượng, đặc tính hàng hóa (dễ vỡ, cồng kềnh, hành giá trị cao,…). 

Chi phí dịch vị cụ thể được tính theo mệnh giá Việt Nam đồng. (Phí chưa bao gồm các khoản chi phí phát sinh khác). 

Bên B phải tiến hành thanh toán trước cho bên A 100% chi phí ngay khi hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị được ký kết và thanh toán thêm phần phát sinh (nếu có) sau khi giao hàng đến địa chỉ người nhận. Có thể lựa chọn bất kỳ phương thức thanh toán nào bao gồm tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

 • Điều 5: Trách nhiệm bên A

Bên A có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến đúng địa điểm, thời gian quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, phải đảm bảo giữ nguyên tình trạng hàng hóa và chịu toàn bộ trách nhiệm nếu chúng bị thất lạc, hỏng hóc, móp méo,… 

 • Điều 6: Trách nhiệm bên B

Bên B chịu trách nhiệm chuyển hàng và nhận hàng đúng địa điểm cũng như thời gian quy định trong hợp đồng. Cung cấp đầy đủ các giấy tờ, chứng từ có liên quan để hỗ trợ bên A trong quá trình di chuyển. 

Bên B cũng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về các vấn đề pháp lý xảy ra đối với hàng hóa của mình. Đồng thời, cần thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên A sau khi nhận hàng và kiểm tra hàng hóa. 

 • Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh trong vấn đề vận chuyển sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải. Nếu hòa giải thất bại có thể nhờ đến sự can thiệp của pháp luật và toàn bộ  chi phí thương lượng sẽ do bên có lỗi chi trả. 

 • Điều 8: Xử phạt và bồi thường thiệt hại

Cả bên A và bên B sẽ đều phải bị xử phạt với số tiền cụ thể nếu giao hàng/nhân hàng trễ 1 ngày. Đối với những trường hợp làm thất lạc, hư hỏng, móp méo hàng hóa sẽ phải bồi thường một số tiền cụ thể trên 1% giá trị món hàng đó. 

Bất kỳ hành vi nào gây thiệt hại đến bên còn lại đều phải chịu trách nhiệm và mức phí bồi thường bằng tổng số tiền thiệt hại mà 2 bên đều phải gánh chịu. Mọi hình thức phạt và bồi thường trên sẽ không được áp dụng đối với những trường hợp bất khả kháng.

 • Điều 9: Hiệu lực và điều khoản chấm dứt hợp đồng

Bản hợp đồng này sẽ có hiệu lực tính từ thời điểm 2 bên cùng ký xác nhận. Đồng thời, hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị sẽ chấm dứt khi bên A giao hàng thành công cho bên B hoặc buộc phải chấm dứt theo các chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị sẽ được lập thành 2 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý tương đương nhau. 

Trên đây là 2 hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị được ứng dụng nhiều nhất hiện nay. Đồng thời, khách hàng khi ký kết hợp đồng sẽ không cần lo lắng bởi những điều khoản và quyền lợi trong hợp đồng đều được bảo hộ trước pháp luật. 

Mẫu hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị
Mẫu hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị

Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm công ty vận chuyển hàng hóa Bắc Nam uy tín có thể liên hệ ngay với Trường Nam Logistics. Hiện nay, đơn vị đang là địa chỉ được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa phủ sóng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. 

Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng dịch vụ vận chuyển máy móc tại Trường Nam bởi chúng tôi luôn có hợp đồng vận chuyển máy móc thiết bị rõ ràng, minh bạch, đảm bảo giao đúng thời gian quy định, đồng thời hàng hóa khi bốc dỡ lên xe đều được sắp xếp cẩn thận, kỹ lưỡng để tránh những rủi ro có thể xảy ra, đảm bảo hàng hóa luôn được nguyên vẹn đến tay người nhận. 

Thông tin liên hệ: 

LIÊN HỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE HỖ TRỢ

Liên hệ ngay