Chính sách bồi thường thiệt hại khi có sự cố xảy ra

1. Cam kết đền bù, bồi thường của Trường Nam Logistics

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Trường Nam Logistics, chính sách bồi thường nếu hàng hóa bị hư hỏng hoặc thất lạc sẽ được công ty thực hiện theo từng trường hợp cụ thể.

Các chính sách này được công bố rõ trong mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa của Trường Nam Logistics để khách hàng có thể dễ dàng nắm bắt.

Theo chính sách bồi thường, chúng tôi sẽ chấp nhận đền bù trong những trường hợp sau:

Thất lạc hàng hóa trong quá trình vận chuyển

Hàng hóa hư hỏng trong quá trình vận chuyển do lỗi của Trường Nam Logistics

Tùy theo cấp độ và tính chất của từng trường hợp cụ thể mà Trường Nam Logistics sẽ áp dụng mức bồi thường hợp lý theo quy định, đến khi cùng đạt được sự thỏa thuận thống nhất giữa 2 bên.

Trường Nam Logistics không chịu trách nhiệm bồi thường và hoàn cước trong các trường hợp

Đối với các mặt hàng sau khi đã kí nhận đầy đủ và đảm bảo tình trạng hàng hóa tại thời điểm nhận, Trường Nam Logistics sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kì khiếu nại phát sinh vào thời điểm này.

Đã được phát theo thỏa thuận trọng hợp đồng sử dụng dịch vụ và người sử dụng không có khiếu nại gì tại thời điểm nhận.

Hàng hóa chứa các vật phẩm, hàng hóa bị hủy hoại hoặc do đặc tính tự nhiên

Các thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất, suy suyển, hư hỏng hàng hóa phát chậm gây nên.

Không phát được do lỗi của người gửi.

Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật: động đất, chiến sự, bão lụt,…

Khiếu nại quá thời hạn quy định

2.Tiến hành bồi thường:

Trường Nam Logistics gửi bảng xác nhận khoản tiền bồi thường mà hai bên có nghĩa vụ phải thực hiện chậm nhất trong 1 tuần.

– khách hàng xác nhận số liệu bồi thường của Trường Nam Logistics và ký xác nhận trên các chứng từ liên quan của Trường Nam Logistics.

3. Thời hạn bồi thường:

Sau khi Các bên xác định được trách nhiệm và mức bồi thường thiệt hại. khách hàng bị thiệt hại có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ Hóa đơn có liên quan đến việc bồi thường cho Bên còn lại.

Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho Bên còn lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hóa đơn, chứng từ có liên quan đến việc bồi thường. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, Bên có lỗi còn phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trường Nam Logistics

Xóm 3 Thôn Văn Giáp, Huyện Thường Tín, Hà Nội

0852.563.325

686/8 TA 28, P. Thới An, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh

0852.563.325Vận chuyển ô tô
0989.310.187Vận chuyển hàng hóa

info@truongnamlogistics.com